Rok 1974

Od lewej: Mgr Mikołaj Wróblewski, studentka Nadzieja Panasiuk. Warszawa 1974.