Katarzyna Bortnowska

 

 

 

  • Katarzyna Bortnowska, Białoruski postmodernizm. Liryka pokolenia Bum-Bam-Litu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009