Błędologia w glottodydaktyce białorutenistycznej

Radosław Kaleta

oprawa miękka

s. 368

ISBN 978-83-60951-27-9

Warszawa 2018

Formularz zamówienia książki [pobierz

Spis treści [pobierz]

Streszczenie [pobierz]

Інфармацыя па-беларуску [спампуй]

Recenzje książki:

І.І. Караткевіч, „Беларуская лінгвістыка” 2020, вып. 84, s. 153.

J. Kozłowska-Doda, „Acta Polono-Ruthenica” XXVI/2, s. 196-200.