Rok 2020

Międzynarodwy Dzień Języka Ojczystego / Міжнародны дзень роднай мовы (21.02.2020)

Studenci Katedry świętują Dzień Języka Ojczystego, uzupełniając białoruską Wikipedię.

(fot. R. Kaleta)

This slideshow requires JavaScript.

 

*   *   *

 

Wizyta doc. dr Aleny Pałujan – dziekan Wydziału Filologicznego Homelskiego Uniwersytetu Państwowego im. Franciszka Skaryny / візіт дэкана філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны» (Рэспубліка Беларусь) дац. к.ф.н. Алены Палуян (3-6.03.2020)

Pani Dziekan spotkała się z pracownikami i studentami Katedry oraz wygłosiła wykład „Język mediów. Przegląd mediów obwodu homelskiego w kontekście językoznawczym”/ Спадарыня дэкан сустрэлася з супрацоўнікамі і студэнтамі кафедры і прачытала лекцыю “Мова СМІ. Агляд СМІ Гомельскай вобласці ў мовазнаўчым канстэксце”

(fot. R. Kaleta i V. Tratsiak) Zobacz też relację na stronie Homelskiego Uniwersytetu Państwowego

This slideshow requires JavaScript.

*   *   *

Zajęcia zdalne z powodu pandemii (03.2020)

Pandemia koronowirusa wprowadziła nowe technologie w dydaktyce, czyli zajęcia zdalne na zoomie. Dzięki temu okazało się, że kierunki filologiczne nie zawsze są takie sfeminizowane. Na zdjęciu zajęcia dra hab. R. Kalety z samymi mężczyznami.

This slideshow requires JavaScript.

 

*   *   *

Historyczna wirtualna wizyta Ambasadora Białorusi w Polsce (01.06.2020)

Wirtualna wizyta (z powodu pandemii koronawirusa) Ambasadora Białorusi w Polsce W. Czuszewa ze studentami i wykładowcami Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego dotyczyła obchodów 75-lecia zakończenia II wojny światowej. Ponadto podczas spotkania poruszono niektóre aspekty współpracy dwustronnej, obchody Dnia Dziecka, kwestie organizowania imprez kulturalnych w nowych warunkach (zob. http://poland.mfa.gov.by/pl/embassy/news/af5c4684caae9f45.html).

01.06.2020 г. адбылася онлайн-сустрэча Пасла Беларусі ў Польшчы У. Чушава са студэнтамі і выкладчыкамі Кафедры беларусістыкі Варшаўскага Універсітэта. Асноўнай тэмай выступлення Пасла было святкаванне 75-годдзя заканчэння ІІ сусветнай вайны. Акрамя таго, падчас сустрэчы былі закрануты некаторыя аспекты двухбаковага супрацоўніцтва, святкаванне Дня абароны дзяцей, арганізацыя культурных мерапрыемстваў у новых умовах (гл. http://poland.mfa.gov.by/be/embassy/news/c7a77d268aa78402.html).

This slideshow requires JavaScript.

 

*   *   *

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki, językowe, literackie, kulturowe i historyczne (15.10.2020) [posłuchaj] [program]

This slideshow requires JavaScript.

*   *   *

Wykład inauguracyjny ministra Pawła Łatuszki (online, 16.10.2020)

Plakat z zaproszeniem

This slideshow requires JavaScript.