Informacja dotycząca stosowania w miejscu pracy środków ochrony przed COVID-19

1. w przestrzeni publicznej należy bezwzględnie korzystać z maseczek i rękawiczek ochronnych,

2. w miejscu pracy używanie maseczek ochronnych i rękawiczek jest obowiązkowe w przypadku kontaktu z interesantami

Ponadto, rekomendujemy używanie maseczek ochronnych i rękawiczek w :

– przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty itp.)

– w pomieszczeniu pracy, z którego korzysta jeden pracownik decyzja co do używania maseczki należy do pracownika,

– w pokojach, w przypadku kiedy korzysta z nich więcej niż jedna osoba , pomimo obowiązkowego zachowania 2 metrowego odstępu pomiędzy pracownikami

– wszystkim pracownikom zaleca się częste mycie rąk oraz ich odkażanie kilka razy dziennie.

Informacje, o których wyżej mowa należy przyjąć do wiadomości i stosowania.