Szkolenia dydaktyczne online dla wykładowców

Nauczyciele akademiccy mogą wziąć udział w szkoleniach online, których celem jest rozwijanie kompetencji dydaktycznych, również w zakresie nauczania na odległość. Kursy są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW. Najbliższe szkolenia odbędą się na początku maja.

Sekcja ds. rozwoju kompetencji Biura Spraw Pracowniczych UW zorganizowała w kwietniu pierwsze szkolenia online z zakresu obsługi narzędzi informatycznych umożliwiających zdalne prowadzenie zajęć. Teraz, ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami, została przygotowana kolejna pula kursów zaznajamiających z korzystaniem z bezpłatnych narzędzi internetowych wspierających zdalne nauczanie i komunikację wykładowców ze studentami, ale też rozwijających kompetencje miękkie.

Szkolenia (zobacz) są skierowane do nauczycieli akademickich, którzy w semestrze następującym po zrealizowanym szkoleniu mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne. W ofercie dostępne są m.in. zajęcia z zakresu komunikacji z grupą wielokulturową oraz kursy z obsługi narzędzi do spotkań grupowych online i internetowej dystrybucji materiałów dydaktycznych (Google Meet, Google Docs i inne).

Kursy będą prowadzone przez naukowców i innych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego poprzez platformę Kampus.