Informacja nt. sesji egzaminacyjnej

Decyzją Pani Kierownik jednostki dydaktycznej WLS letnia sesja egzaminacyjna na kierunku studiów filologia białoruska z językiem angielskim i studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim odbędzie się w bloku I (tj. 15.06.2020 r. – 5.07.2020 r.). Zobacz rozporządzenie Rektora UW dotyczące zaliczeń i egzaminów zdalnych.