Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów

i zaliczeń w trybie zdalnym. Zarządzenie określa m.in. narzędzia informatyczne, które mogą być wykorzystane do kontroli przebiegu egzaminów i zaliczeń oraz ich rejestracji [zobacz].