Polacy na Międzynarodowej Szkole Białorutenistyki

Redakcja Białoruska Polskiego Radia przesłała materiał nt. Międzynarodowej Szkoły Białorutenistyki