Oświadczenie w sprawie sytuacji na Białorusi

Katedra Białorutenistyki UW z zaniepokojeniem obserwuje w mediach powyborczą sytuację na Białorusi, a w szczególności masowe areszty i nieludzkie tortury pokojowych demonstrantów (a nawet przypadkowych przechodniów) zabiegających o podstawowe prawa człowieka. Solidaryzujemy się z narodem białoruskim, w tym z przedstawicielami białoruskiego życia naukowego, którzy udostępnili w różnych wersjach językowych swoją deklarację sprzeciwu przeciwko brutalności aparatu władzy  (zob. https://scienceby2020.philology.by/#en).

dr hab. Radosław Kaleta

kierownik Katedry Białorutenistyki UW

mgr Anna Berenika Siwirska

kierownik studiów Katedry Białorutenistyki UW