Rekrutacja na MOST

Osoby zainteresowane podjęciem studiów w innej Uczelni w semestrze zimowym lub w całym roku akademickim 2020/2021zobowiązane są zarejestrować się pomiędzy 2 a 15 września 2020 roku w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) na stronie http://most.amu.edu.pl/, wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz.

 

Podpisany wniosek (oraz ewentualnie list motywacyjny) student przesyła Prodziekanowi ds. studenckich wydziału, na którym studiuje, celem uzyskania zgody na udział w Programie MOST.

Z uwagi na ograniczenia panujące na Uczelni studenci proszeni są o przesłanie wniosku w formie skanu (e – mail) do właściwego Dziekanatu ds. studenckich lub przesłanie go pocztą tradycyjną.

 

Zaakceptowany przez Prodziekana wniosek jest przesyłany przez Dziekanat ds. studenckich pocztą wewnętrzną do Koordynatora Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – pani Magdaleny Mars (Biuro Spraw Studenckich UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 29a)najpóźniej do 16 września b.r.

 

Koordynator przedkłada wniosek do podpisu Prorektorowi ds. studentów i jakości kształcenia, informuje e – mailowo studenta, iż jego wniosek został zaakceptowany, a następnie umieszcza go w systemie IRK.

Decyzje podejmowane przez UKK w Poznaniu dostępne będą na indywidualnych kontach studenta.

 [plakat]