Informacja dot. zajęć i dyżurów

W semestrze zimowym 2020/21 dyżury pracowników Katedry Białorutenistyki  oraz zajęcia synchroniczne na kierunku i specjalności „filologia białoruska z językiem angielskim” będą odbywały się na platformie Zoom, do zajęć asynchronicznych będzie wykorzystywana platforma Kampus. Linki do zajęć odbywających się na platformie Zoom studenci otrzymają na uniwersyteckie skrzynki mailowe, do zajęć prowadzonych na platformie Kampus studenci zostaną automatyczni przydzieleni na podstawie list w USOSie.