Zajęcia z języka polskiego jako obcego

Katedra Białorutenistyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW wraz z Uniwersytet Otwartym UW organizują bezpłatne kursy języka polskiego, skierowane do Białorusinów mieszkających w Polsce.

Pragniemy umożliwić mieszkającym w naszym kraju Białorusinom naukę języka polskiego, która pomoże im w szybszej aklimatyzacji i adaptacji w Polsce. Mamy nadzieję, że dzięki lektoratom z języka polskiego będą mieli szansę na szybsze znalezienie pracy, poznanie naszej kultury i tradycji. Więcej informacji można znaleźć na stronie UW oraz Uniwersytetu Otwartego.