Zawiadomienie o śmierci dr Nadziei Panasiuk

Z przykrością przyjęliśmy informację, że dnia 15 grudnia 2020 roku zmarła emerytowana pracownica Katedry Białorutenistyki UW dr Nadzieja Panasiuk. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na piątek 18.12.2020 o godzinie 8:00 w Pasynkach.

Dr Panasiuk była starszym wykładowcą, pracowała w katedrze od 01.02.1978 do 30.09.2014 r. Zajmowała się literaturoznawstwem białoruskim i translatoryką (zwłaszcza przekładami literackimi z języka białoruskiego na polski), była także tłumaczem przysięgłym języka białoruskiego. W Jej dorobku znajduje się ok. 40 publikacji, w tym podręczniki, słowniczek białoruski dla biznesmenów i artykuły naukowe w języku białoruskim i polskim. Pani Doktor pozostanie w naszej pamięci!

 

W imieniu pracowników i studentów katedry składam Bliskim Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia.

Radosław Kaleta

kierownik Katedry Białorutenistyki UW

 

PS Kilka wspomnień

Rok 1974

Od lewej: Mgr Mikołaj Wróblewski, studentka Nadzieja Panasiuk

 

Rok 1975

Nadzieja Panasiuk (z prawej) z koleżankami podczas praktyki pedagogicznej
w Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim

 

Rok 1983. Dzień Kobiet

Mgr Nadzieja Panasiuk ze studentami

 

Mgr Nadzieja Panasiuk i student Jan Iwaniura

Więcej o zainteresowaniach naukowych dr N. Panasiuk zob.:

  • Radosław Kaleta, Białoruś w dyskursie naukowym w roku jubileuszowym białorutenistyki [w:] Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia, red. R. Kaleta, Warszawa 2017, s. 13 [pobierz plik]
  • Ніна Баршчэўская, Дасягненні Кафедры беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта, „Віаłorutenistyka Białostocka” 2013, t. 5, s. 488 [pobierz plik]