Konkurs dla studentów na życzenia w j. białoruskim

Kierownik Katedry Białorutenistyki UW ogłasza studencki konkurs na życzenia świąteczno-noworoczne w języku białoruskim. Zainteresowane osoby

mogą przesyłać swoje propozycje do 23 grudnia do godziny 10.00 na adres mailowy kierownika KB. Przewidziane są wyróżnienia dla najciekawszych propozycji oraz publikacja na stronie KB.
 
Niżej życzenia nadesłane przez studentów:
 
I. Mariusz Kaliciński, I r. II stopnia
 
„Дайце, Нябёсы, росы з вышыняў” –
шчыра прасіў народ,
цярпліва чакаючы Збаўцы прыход.
Сталася так, як пяты евангеліст Ахазу сказаў,
Усемагутны свайго Сына-Эмануэля паслаў.
Радуйся чалавеча! Святкуй гэтую падзею!
Дзякуючы ёй вечную маем веру, любоў і надзею.
Усім выкладчыкам хачу пажадаць
у рутыну ніколі не ўпадаць.
А сваім калегам – студэнтам дарагім
цікавасці да навукі ва ўсім!
 
II. Barbara Rożek, II rok I stopnia

 

III. Alicja Iskra, II rok I stopnia

 
IV. Maria Siemierzewicz, II rok I stopnia