30.03 wykład gościnny online

We wtorek 30 marca o g. 9.45 odbędzie się wykład gościnny dr Aleny Sadouskiej (Grodzieński Uniwersytet Państwowy) pt. Вобраз чалавека ў беларускай літаратурнай і дыялектнай фразеалогіі. Link do spotkania:  pod adresem https://us02web.zoom.us/j/87035054471 Będzie możliwość zadawania pytań.