Сykl wykładów gościnnych

W ramach PIK kontynuujemy cykl wykładów gościnnych.  W kwietniu czekają nas kolejne propozycje po polsku i białorusku. Niżej plan:

– badania pogranicza polsko-wschodniosławiańskiego (w tym białoruskiego)  metodologia, język, obrzędowość – wtorek 13 kwietnia g. 9.45-11.15 (w języku polskim) https://us02web.zoom.us/j/2682131162;

– kategorie gramatyczne współczesnego języka białoruskiego (np. rodzaj gramatyczny a płeć) – czwartek 22 kwietnia g. 9.45-11.15 (w języku białoruskim) https://us02web.zoom.us/j/2682131162;

– białoruski językowy obraz świata (dom, tolerancja, zdrowie) – wtorek, 27 kwietnia 11.30-13.00 (w języku białoruskim) https://us02web.zoom.us/j/2682131162.