Życzenia i tradycje świąteczne

Wszystkim pracownikom, studentom i przyjaciołom kierownictwo Katedry Białorutenistyki UW składa najserdeczniejsze życzenia wielkanocne, przede wszystkim zdrowia, optymizmu, nadziei i wiary w lepsze jutro!

Radosław Kaleta i Anna Berenika Siwirska

Zachęcamy do zapoznania się z tradycjami świątecznymi [zobacz].