90-lecie prof. Elżbiety Smułkowej

W związku z jubileuszem Prof. Elżbiety Smułkowej (byłej kierownik Zakładu Filologii Białoruskiej w latach 1971-1975) Katedra Białorutenistyki składa najlepsze życzenia! (zob. list gratulacyjny)