Jubileusz prof. UW Niny Barszczewskiej

Profesor Nina Barszczewska swoim dorobkiem na stałe zapisała się w historii Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Za swoje dokonania była wielokrotnie nagradzana w Polsce i za granicą.

Ma swoje miejsce w honorowym poczcie kierowników Katedry (funkcję kierowniczą sprawowała w latach 2009-2014 i 2016-2018). Badaczka kontynuowała i umocniła tradycję badań dialektologicznych rozpoczętą w Katedrze (od momentu jej powstania w 1956 roku) przez profesor Antoninę ObrębskąJabłońską i profesor Elżbietę Smułkową. Niewątpliwie, dzięki profesor Barszczewskiej Katedra Białorutenistyki UW stała się współcześnie ważnym ośrodkiem białorutenistycznych badań dialektologicznych oraz jednym z najważniejszych ośrodków polskiej białorutenistyki obok Instytutu Slawistyki PAN, Uniwersytetu w Białymstoku i UMCS w Lublinie. Profesor Nina Barszczewska nie boi się nowych wyzwań, chętnie wspiera ciekawe pomysły. Mimo zakończenia pracy zawodowej do dnia dzisiejszego aktywnie działa na niwie białorutenistyki, pisząc teksty naukowe oraz służąc swoją wiedzą i doświadczeniem młodszym białorutenistom.

Z okazji jubileuszowych urodzin w imieniu pracowników i studentów Katedry Białorutenistyki UW składam prof. UW dr hab. Ninie Barszczewskiej najlepsze życzenia: zdrowia, radości i twórczego natchnienia na kolejne lata!

dr hab. Radosław Kaleta

p.o. kierownik KB UW

29.06.2021

Kwiaty Różany poemat, bukiet 35 różowych róż z dostawą