Kurs językowo-kulturowy dla społeczności białoruskiej

Pracownicy Katedry Białorutenistyki UW we współpracy ze Stowarzyszeniem Białoruski Młodzieżowy Hub opracowali „Kurs językowo-kulturowy dla społeczności białoruskiej w Warszawie”. Program obejmuje naukę języka polskiego od podstaw, tematy związane z realiami życia, różnicami kulturowymi, zawiera elementy polskiej historii, literatury, sztuki, polityki, a także informacje ze świata sportu. Zapisy trwają do 10 sierpnia. Więcej