Katedra zakończyła kurs języka polskiego i kultury polskiej

29 października odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Białorusinom, którzy ukończyli kurs językowo-kulturowy na UW, zorganizowany przez Katedrę Białorutenistyki (więcej, więcej2).