Nekrolog

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr. hab. Aleksandra Barszczewskiego, pseud. Aleś Barski (1930-2022) – wybitnego literaturoznawcy, tłumacza, polskiego i białoruskiego pisarza i poety; współtwórcy i wieloletniego kierownika (1975-2004) Katedry Filologii Białoruskiej UW; doktora honoris causa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, laureata Orderu Franciszka Skaryny, jednego z najwybitniejszych polskich białorutenistów. Wiecznaja pamiać! 

Pani Profesor Ninie Barszczewskiej i wszystkim Bliskim Zmarłego w imieniu pracowników i studentów Katedry Białorutenistyki UW składam wyrazy głębokiego współczucia.

kierownik Katedry Białorutenistyki

dr hab. Radosław Kaleta, prof. ucz.