Spotkanie z absolwentami KB

17 października 2022 r. absolwenci, którzy ukończyli studia w Katedrze Białorutenistyki UW w roku akademickim 2021/22 zorganizowali spotkanie pożegnalne z wykładowcami.