Rozmowa o książce „Фанетычна-графічная адаптацыя запазычанняў у беларускай мове” na falach Polskiego Radia

Katedra Białorutenistyki wydała pośmiertnie książkę autorstwa Z. Sauki „Фанетычна-графічная адаптацыя запазычанняў у беларускай мове”. Rozmowę poświęconą książce i jej autorowi można odsłuchać [tu]