Językowe Targi Pracy

1-2 marca 2023 roku na Wydziale Lingwistyki Stosowanej odbyły się Językowe Targi Pracy. Udział w wydarzeniu wzięli zarówno studenci, jak i pracownicy Katedry Białorutenistyki UW.