Studia podyplomowe „język polski jako obcy”!

W październiku Katedra Białorutenistyki uruchomi nowy kierunek studiów podyplomowych „język polski jako obcy w kontekście wschodniosłowiańskim”.

Nowy kierunek studiów ma pomóc w kształceniu nauczycieli języka polskiego jako obcego pracujących przede wszystkim z uczniami pochodzącymi z Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Więcej informacji pojawi się już niedługo w Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW!