Wykład gościnny prof. Ilji Lemieszkina

19 kwietnia 2023 roku studenci Katedry Białorutenistyki mieli możliwość wysłuchać gościnnego wykładu w formie zdalnej Ilji Lemieszkina, który na co dzień wykłada na Uniwersytecie Karola. Podczas zajęć Pan Profesor opowiadał o Franciszku Skarynie, ale były to historię, których trudno szukać w tradycyjnych podręcznikach i opracowaniach naukowych!