Finał XXIX edycji Olimpiady Języka Białoruskiego

21 kwietnia w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej odbył się uroczysty finał XXIX edycji Olimpiady Języka Białoruskiego. Od samego początku istnienia Olimpiadę organizuje Katedra Białorutenistyki UW przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

W tym roku tematem przewodnim zawodów było życie i twórczość Alesia Barskiego. Podczas trzech etapów zawodów zostało wyłonionych 14 finalistów i 4 laureatów – wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Na falach Radia Unet można wysłuchać obszernej relacji z wydarzenia [zobacz]