Przedmioty KB dostępne w ofercie ogólnouniwersyteckiej

Katedra Białorutenistyki oferuje liczne przedmioty w ramach oferty ogólnouniwersyteckiej. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą uczestniczyć w zajęciach poświęconych językowi białoruskiemu, kulturze języka białoruskiego, gramatyce porównawczej i współczesnej literaturze białoruskiej.

Niektóre z oferowanych zajęć jest zupełnie unikatowych! Prawdopodobnie tylko w Katedrze Białorutenistyki można poznać współczesną literaturę białoruską bez cenzury! Na zajęciach prowadzonych przez dr Katarzynę Drozd-Urbańską omawiane są utwory na Białorusi zakazane i praktycznie nigdzie poza KB niebadane!

W przyszłym roku akademickim zajęcia o twórczości m.in.Alhierda Bacharewicza, Svietłany Aleksijewicz, Wiktara Marcinowicza i Alesia Bialackiego będą dostępne dla każdego studenta UW w ofercie przedmiotów ogólnouniwersyteckich (rejestracja żetonowa rusza już jutro!).
 
Szczegółowo o przedmiotach z „zakazanej literatury” opowiada dr Katarzyna Drozd-Urbańska dla Budzma.org