Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie. Z okazji 100-lecia urodzin Wasila Bykaua”

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie. Z okazji 100-lecia urodzin Wasila Bykaua”, która odbędzie się 25–26 marca 2024 roku w Katedrze Białorutenistyki UW!

Zaproszeniezgłoszenie

Запрашэннезаяўка