Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska 

 

 • stopień naukowy: profesor UW, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
   
 • stanowisko: Kierownik Katedry Białorutenistyki, profesor nadzwyczajny
   
 • specjalność: językoznawstwo białoruskie
   
 • funkcje dodatkowe:
  • przewodnicząca Wydziałowej Komisji Konkursowej
  • członek Wydziałowej Komisji Oceniającej
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Budżetu i Finansów
    
 • dziedziny badań
  • językoznawstwo
  • historia języka białoruskiego
  • język emigracji białoruskiej
  • dialektologia
  • onomastyka
  • zagadnienia pogranicza językowego
    
 • publikacje: [więcej]
   
 • kontakt: