Byli pracownicy 

Asset Publisher Asset Publisher

« Back

Dr Jasińska-Socha Teresa

Dr Teresa Jasińska-Socha 

zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki od 01.10.1974 r. do 30.09.2012 r.

  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa 
     
  • stanowisko: starszy wykładowca
     
  • specjalność: językoznawstwo