Byli pracownicy 

Asset Publisher Asset Publisher

« Back

Dr Skibińska-Charyło Zofia

Dr Zofia Skibińska-Charyło 

zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki do 30.09.2006 r.

  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa 
     
  • stanowisko: starszy wykładowca
     
  • specjalność: literaturoznawstwo