Byli pracownicy 

Asset Publisher Asset Publisher

« Back

Mgr Kondraciuk Maria

Mgr Maria Kondraciuk 

zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki od 01.02.1985 r. do 31.03.2014 r.

  • tytuł zawodowy: magister 
     
  • stanowisko: wykładowca
     
  • specjalność: językoznawstwo