Byli pracownicy 

Asset Publisher Asset Publisher

« Back

Prof. zw. dr hab. Smułkowa Elżbieta

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Smułkowa 

 

  • tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych 

  • pełniona funkcja: Kierownik Zakładu Filologii Białoruskiej w latach 1971-1975

  • stanowisko: profesor zwyczajny

  • specjalnośćjęzykoznawstwo polskie i wschodniosłowiańskie, problematyka pograniczy językowych