Mgr Bagrowska Anna

Mgr Anna Bagrowska (… – …) zatrudniona w Katedrze Filologii Białoruskiej od …. do 1977 r. tytuł zawodowy: magister stanowisko: specjalność: językoznawstwo

Kontynuuj czytanie

Dr hab. Garbiński Jerzy

Dr hab. Jerzy Garbiński zatrudniony w Katedrze Białorutenistyki w okresie od 01.10.2006 r. do 30.09.2011 r. stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; od 14.06.2011 r. – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii stanowisko: adiunkt specjalność: literaturoznawstwo białoruskie dziedziny badań: literatura i kultura Słowian polsko-białoruskie kontakty literackie i kulturalne twórczość Adama M-skiego (Zofii Mańkowskiej), […]

Kontynuuj czytanie

Dr Głuszkowska-Babicka Jadwiga

Dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki od 01.06.1972 r. do 30.09.2012 r. stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stanowisko: starszy wykładowca specjalność: językoznawstwo słowiańskie dziedziny badań: współczesny język białoruski, dialektologia wschodniosłowiańska onomastyka leksykografia publikacje: [więcej] kontakt: e-mail: jagluszk@uw.edu.pl

Kontynuuj czytanie

Dr Jasińska-Socha Teresa

Dr Teresa Jasińska-Socha zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki od 01.10.1974 r. do 30.09.2012 r. stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stanowisko: starszy wykładowca specjalność: językoznawstwo publikacje: [więcej]

Kontynuuj czytanie

Mgr Kondraciuk Maria

Mgr Maria Kondraciuk zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki od 01.02.1985 r. do 31.03.2014 r. tytuł zawodowy: magister stanowisko: wykładowca specjalność: językoznawstwo

Kontynuuj czytanie

Prof. zw. dr hab. Obrębska-Jabłońska Antonina

    Prof. zw. dr hab. Antonina Obrębska-Jabłońska (1901-1994)   tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych pełniona funkcja: zalożycielka i Kierownik Katedry (później też Zakładu) Filologii Białoruskiej w latach 1956-1971 stanowisko: profesor zwyczajny specjalność: językoznawstwo słowiańskie

Kontynuuj czytanie

Dr Skibińska-Charyło Zofia

Dr Zofia Skibińska-Charyło zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki do 30.09.2006 r. stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa stanowisko: starszy wykładowca specjalność: literaturoznawstwo publikacje: [więcej]

Kontynuuj czytanie

Prof. zw. dr hab. Smułkowa Elżbieta

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Smułkowa   tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych pełniona funkcja: Kierownik Zakładu Filologii Białoruskiej w latach 1971-1975 stanowisko: profesor zwyczajny specjalność: językoznawstwo polskie i wschodniosłowiańskie, problematyka pograniczy językowych

Kontynuuj czytanie