Rok 2010

Prezydent Lech Kaczyński nadaje tytuł profesora Panu Mikalajowi Khaustovichowi. Warszawa, Pałac Prezydencki, luty 2010 r.   Wręczenie tytułu profesora Panu Mikalajowi Khaustovichowi (drugi po lewej). Na fotografii: Prezydent Lech Kaczyński i grono profesorskie. Warszawa, Pałac Prezydencki, luty 2010 r.

Kontynuuj czytanie

Rok 2009

Spotkanie z poetką białoruską Valjaryną Kustawą (siedzi od prawej), 20 lutego 2009 r.   Studenci (od lewej): Michał Banasik, Malwina Korczak i doktoranci Olga Starastina i Radosław Kaleta po spotkaniu z Valjaryną Kustawą   *   *   * Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i historyczno-kulturowe Warszawa, 16–17 października 2009 r. Posiedzenie plenarne. Od lewej: prof. dr […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2008

Spotkanie pracowników i doktorantów Katedry Białorutenistyki z Panią Rektor prof. Swietłaną Sitnikową i Panią Prorektor prof. Aleną Dowhun z Mińskiego Państwowego Obwodowego Instytutu Podwyższenia Kwalifikacji i Reedukacji Kadr (25 marca 2008 r.)     Od lewej: prof. Aleksander Barszczewski, prof. Swietłana Sitnikowa, prof. Alena Dowhun, prof. Mikołaj Timoszuk   Od lewej: prof. Aleksander Barszczewski, prof. Swietłana Sitnikowa, prof. Alena Dowhun   […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2007

Dr Józef Ziemczonok podczas Targów Edukacyjnych. Marzec 2007 *      *      * Studenci Katedry Białorutenistyki (od lewej): Maciej Sobczyński, Michał Banasik i Malwina Korczak podczas koncertu charytatywnego „Białorutenistyki dla Patryka”. 29 listopada 2007 r.   Plakat

Kontynuuj czytanie

Rok 2006

Rok 2006 Spotkanie z białoruskim poetą – kandydatem do literackiej Nagrody Nobla p. Ryhoram Baradulinem. Warszawa, 23 maja 2006 r. Ryhor Baradulin czyta swoje wiersze   Podczas spotkania (od lewej): Ryhor Baradulin, prof. Mikalaj Khaustovich, prof. Jury Stułau i doc. Ała Sakałouskaja   Od lewej: Kierownik Katedry Białorutenistyki prof. Mikołaj Timoszuk, prof. Mikalaj Khaustovich i Ryhor Baradulin   Występuje Czesław […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2005

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora habilitowanego Pani Ninie Barszczewskiej. Warszawa, Pałac Kazimierzowski 2005   *      *      * Uroczystość 75-lecia prof. Aleksandra Barszczewskiego. Na zdjęciu razem z pracownikami Katedry Białorutenistyki (od lewej): dr Zofia Skibińska-Charyło, dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka, dr Teresa Jasińska-Socha, dr Nadzieja Panasiuk. Warszawa 2005

Kontynuuj czytanie

Rok 2004

Prezentacja książki dr hab. Niny Barszczewskiej pt. „Беларуская эміграцыя – абаронца роднае мовы„. Warszawa 2004   Na fotografii prof. Marian Jurkowski i dr hab. Nina Barszczewska   Goście i pracownicy Katedry Filologii Białoruskie podczas prezentacji książki   Prof. Marian Jurkowski i dr hab. Nina Barszczewska   *      *      * Prof. Aleksander Barszczewski, dr hab. Nina Barszczewska i prof. Mikalaj Khaustovich podczas Międzynarodowej […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2002

Prezydent Aleksander Kwaśniewski nadaje tytuł profesora Panu Aleksandrowi Barszczewskiemu. Warszawa, Pałac Prezydencki, 2002   Wręczenie tytułu profesora Panu Aleksandrowi Barszczewskiemu. Na fotografii: prof. Aleksander Barszczewski, prezydent Aleksander Kwaśniewski, dr Nina Barszczewska i prof. Antoni Semczuk. Warszawa, Pałac Prezydencki, 2002  

Kontynuuj czytanie

Rok 1999

Wizyta przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi XIII kadencji Siamiona Szareckiego w Katedrze Filologii Białoruskiej. Warszawa 1999

Kontynuuj czytanie

Rok 1998

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Droga ku wzajemności„. Białowieża 1998 Uczestnicy konferencji   Referat wygłasza prof. Aleksander Barszczewski   Podczas obrad   Uczestnicy konferencji – dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka (z lewej), dr Nadzieja Panasiuk (z prawej)

Kontynuuj czytanie