Rok 2006

Rok 2006 Spotkanie z białoruskim poetą – kandydatem do literackiej Nagrody Nobla p. Ryhoram Baradulinem. Warszawa, 23 maja 2006 r. Ryhor Baradulin czyta swoje wiersze   Podczas spotkania (od lewej): Ryhor Baradulin, prof. Mikalaj Khaustovich, prof. Jury Stułau i doc. Ała Sakałouskaja   Od lewej: Kierownik Katedry Białorutenistyki prof. Mikołaj Timoszuk, prof. Mikalaj Khaustovich i Ryhor Baradulin   Występuje Czesław […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2005

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora habilitowanego Pani Ninie Barszczewskiej. Warszawa, Pałac Kazimierzowski 2005   *      *      * Uroczystość 75-lecia prof. Aleksandra Barszczewskiego. Na zdjęciu razem z pracownikami Katedry Białorutenistyki (od lewej): dr Zofia Skibińska-Charyło, dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka, dr Teresa Jasińska-Socha, dr Nadzieja Panasiuk. Warszawa 2005

Kontynuuj czytanie

Rok 2004

Prezentacja książki dr hab. Niny Barszczewskiej pt. „Беларуская эміграцыя – абаронца роднае мовы„. Warszawa 2004   Na fotografii prof. Marian Jurkowski i dr hab. Nina Barszczewska   Goście i pracownicy Katedry Filologii Białoruskie podczas prezentacji książki   Prof. Marian Jurkowski i dr hab. Nina Barszczewska   *      *      * Prof. Aleksander Barszczewski, dr hab. Nina Barszczewska i prof. Mikalaj Khaustovich podczas Międzynarodowej […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2002

Prezydent Aleksander Kwaśniewski nadaje tytuł profesora Panu Aleksandrowi Barszczewskiemu. Warszawa, Pałac Prezydencki, 2002   Wręczenie tytułu profesora Panu Aleksandrowi Barszczewskiemu. Na fotografii: prof. Aleksander Barszczewski, prezydent Aleksander Kwaśniewski, dr Nina Barszczewska i prof. Antoni Semczuk. Warszawa, Pałac Prezydencki, 2002  

Kontynuuj czytanie

Rok 1999

Wizyta przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi XIII kadencji Siamiona Szareckiego w Katedrze Filologii Białoruskiej. Warszawa 1999

Kontynuuj czytanie

Rok 1998

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Droga ku wzajemności„. Białowieża 1998 Uczestnicy konferencji   Referat wygłasza prof. Aleksander Barszczewski   Podczas obrad   Uczestnicy konferencji – dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka (z lewej), dr Nadzieja Panasiuk (z prawej)

Kontynuuj czytanie

Rok 1997

„Język i kultura białoruska w kontakcie z innymi narodami„. Konferencja ku czci śp. Prof. dr hab. Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej. Warszawa, 14-15 listopada 1997 r. Przemawia prof. Elżbieta Smułkowa   Występuje prof. Aleksander Barszczewski   Uczestnicy konferencji

Kontynuuj czytanie

Rok 1996

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 40-leciu Katedry Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Hajnówka – Białowieża, 5-7 lipca 1996 r. Występuje prof. Aleksander Barszczewski   Uczestnicy konferencji   Uczestnicy konferencji

Kontynuuj czytanie

Rok 1995

Drugi Międzynarodowy Kongres Białorutenistów. Mińsk 1995 Od lewej: Nił Hilewicz i prof. Aleksander Barszczewski.   Od lewej: prof. Aleksander Barszczewski i prof. Vitaut Kipel   Od lewej: Wasil Bykau, dr Nina Barszczewska i prof. Vitaut Kipel

Kontynuuj czytanie

Rok 1983

Mgr Nadzieja Panasiuk ze studentami. Dzień kobiet 1983.     Mgr Nadzieja Panasiuk i student Jan Iwaniura. Dzień Kobiet 1983.

Kontynuuj czytanie