Dr Teresa Chylak-Schroeder

 

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

 • stanowisko: starszy wykładowca
   
 • specjalność: językoznawstwo
   
 • funkcje dodatkowe
  • Koordynator programu MOST w KB
  • członek Zespołu ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (język białoruski)
  • członek Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia
 • publikacje: [więcej]
   
 • kontakt