Dr Anna Demianiuk

 

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
   
 • stanowisko: wykładowca

 • specjalność: literaturoznawstwo
   
 • funkcje dodatkowe
  • opiekun komisji stypendialnej
  • opiekun I i II roku studiów II stopnia
  • kierownik organizacyjny Olimpiady Języka Białoruskiego
 • publikacje: [więcej]
   
 • kontakt