Dr Espinosa Ruiz Angela

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • stanowisko: adiunkt
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • koordynator ds. mobilności
  •  
 • dziedziny badań:
  • literaturoznawstwo porównawcze
  • współczesna poezja białoruska
  • literatura w kontekście społeczno-politycznym: postkolonializm, wielokulturowość, egzofonia
 • publikacje: [więcej
 • dodatkowe informacje: białoruska Wikipedia
 • kontakt:
  • e-mail: a.espinosa-ruiz@uw.edu.pl