Dr hab. Moskwin Andriej, prof. ucz.

 • stopień naukowy: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • stanowisko: profesor uczelni
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
 • dziedziny badań:
  • historia literatury białoruskiej
  • współczesna literatura białoruska
  • literatura, kultura i sztuka Białorusi, Rosji i Ukrainy
 • publikacje: [więcej