Dr hab. Moskwin Andriej

 • stopień naukowy: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • stanowisko: adiunkt
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • członek Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
  • kierownik Pracowni Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej
  • redaktor naczelny czasopisma „Studia Teatralne Europy Środkowo-Wschodniej”
 • dziedziny badań:
  • historia literatury białoruskiej
  • współczesna literatura białoruska
  • literatura, kultura i sztuka Białorusi, Rosji i Ukrainy
 • publikacje: [więcej