Dr Katarzyna Drozd-Urbańska

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • stanowisko: adiunkt
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • członek Rady Wydziału w kadencji 2016-2020
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia
  • członek Komitetu Głównego Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce
  • redaktor językowy czasopisma Acta Albaruthenica
  • redaktor tematyczny czasopisma Acta Albartuhenica
  • opiekun studentów studiów stacjonarnych I stopnia
  • koordynator ds. sylabusów
  • koordynator zajęć i sesji w formie zdalnej
 • dziedziny badań:
  • historia literatury białoruskiej
  • współczesna literatura białoruska
  • kulturoznawstwo
 • publikacje: [więcej