Prof. zw. dr hab. Mikałaj Chaustowicz

 • tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych
   
 • stanowisko: profesor zwyczajny
   
 • specjalność: literaturoznawstwo
   
 • funkcje dodatkowe
 • dziedziny badań
  • historia literatury białoruskiej
  • polsko-białoruskie związki literackie
 • publikacje: [więcej]
   
 • kontakt: