Informacja dla kandydatów na studia II stopnia bez poświadczonej znajomości języka białoruskiego, przystępujących do egzaminu z tego języka.

Egzamin z języka białoruskiego na poziomie C1

Egzamin na poziomie kompetencji C1 składa się z części pisemnej. Maksymalna ilość punktów wynosi 80, należy uzyskać minimum 50 punków.

Egzamin trwa 90 min i składa się z czterech części:

I Czytanie ze zrozumieniem – jeden tekst oraz zadania do tekstu (15 punktów)

II Leksyka i gramatyka – ćwiczenia leksykalne oraz gramatyczne (30 punktów)

III Tłumaczenie – tłumaczenie z języka polskiego na język białoruski zwrotów językowych używanych w codziennych, typowych sytuacjach (10 punktów)

IV Krótkie wypracowanie na zadany temat – wypowiedź pisemna ok 250 – 300 słów (25 punktów)