Rozprawy naukowe i inne książki PRACOWNIKÓW KATEDRY

« Back

Nadzieja Panasiuk

  • Teresa Jasińska-Socha, Nadzieja Panasiuk, Mały praktyczny słownik biznesmena białorusko-polski i polsko-białoruski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, ss. 116.
   
  • Надзея Панасюк, Беларуская скарбніца. Падручнік беларускай мовы для 8 класа, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993, ss. 336.
   
 
  • Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibińska-Charyło, Wybór tekstów z literatury białoruskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989, ss. 135.