Rozprawy naukowe i inne książki PRACOWNIKÓW KATEDRY

« Back

Nina Barszczewska

  • Nina Barszczewska, Mirosław Jankowiak, Dialektologia białoruska, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW). Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2012, ss. 308.
   
  • Ніна Баршчэўская, Беларуская эміграцыя – абаронца роднае мовы, Кафедра беларускай філалогіі ВУ, Варшава 2004, ss. 368.
   
  • Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Janina Smułkowa, Indeks nazw gwarowych do Słownika nazw terenowych północno-wschodniej Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995, ss. 192.
   

  • Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Janina Smułkowa, Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski, T. 1, A - N, T. 2, O - Ż, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, ss. 610.