Słownik białorusko-polski,
pod redakcją T. Chylak-Schroeder, J. Głuszkowskiej-Babickiej, T. Jasińskiej-Sochy

Беларуска-польскі слоўнік,
пад рэдакцыяй T. Хыляк-Шрэдар, Я. Глушкоўскай-Бабіцкай, T. Ясіньскай-Сохі

 

ISBN 978-83-60951-12-5
Warszawa 2012
stron 826

Formularz zamówienia książki [pobierz]

Ян Баршчэўскі

Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях,
укладанне, прадмова, пераклад і каментар Міколы Хаўстовіча

 

ISBN 978-83-60951-11-8
Warszawa 2012
stron 600 

Formularz zamówienia książki [pobierz]

Ignacy Jackowski

Powieść z czasu mojego, czyli Przygody litewskie

 

Ігнацы Яцкоўскі

Аповесць з майго часу, альбо Літоўскія прыгоды,
укладанне, пераклад, пасляслоўе і каментар Міколы Хаўстовіча

 

ISBN 978-83-60951-09-5
Warszawa 2010
stron 290 

Wyświetlanie 6 - 10 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 5