Dr Nadzieja Panasiuk

 

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
   
 • stanowisko: starszy wykładowca
   
 • specjalność: literaturoznawstwo
   
 • dziedziny badań
  • zagadnienia kontaktów wzajemnych polsko-białoruskich w dziedzinie literatury, a także problemów translatorycznych (zwłaszcza przekładów literackich z języka białoruskiego na polski)
  • transformacje we współczesnej literaturze białoruskiej
 • publikacje: [więcej]
   
 • kontakt: